Systemowa podbudowa pod kostkę brukową

GREEN BRUK System

Podbudowa GREEN BRUK System stanowi podstawę dla równego ułożenia kostki brukowej oraz odpowiada za równomierne przeniesienie obciążeń z nawierzchni na grunt rodzimy. Pełni również rolę warstwy mrozoochronnej, gdyż odpowiada za prawidłowe odprowadzanie wody do gruntu. Grubość podbudowy powinna być dostosowana do planowanego obciążenia nawierzchni.

Podbudowa pod kostkę przeznaczoną do ruchu pieszego powinna mieć grubość 10–20 cm. Na podbudowie, bezpośrednio pod kostkę należy wykonać podsypkę o grubości 3–5 cm, która pełni rolę warstwy wyrównawczej.

W przypadku podbudowy pod kostkę po której będzie odbywał się ruch kołowy, grubość powinna być nie mniejsza niż 25 cm, a w przypadku większych obciążeń nawet 40 cm.

GREEN BRUK System
0/5,6

Gęstość nasypowa w stanie luźnym – 1,45 Mg/m3

Mrozoodpornosc

GREEN BRUK System 31,5/63

Gęstość nasypowa w stanie luźnym – 1,38 Mg/m3

Mrozoodpornosc F1

Grys 0 5

IMG 0053p 1024x1024
UZIARNIENIEGĘSTOŚĆ
ZIAREN

NASIĄKLIWOŚĆ
Green Bruk System 0/5,6

GA 902,69PRZYCZEPNOŚĆ
90%
WA24l
Green Bruk System 31,5/63
Gc 80-20 2,69MROZOODPORNOŚĆ
F1
WA24l
Zblizenie