REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLISH GREEN

§ 1
Zakres przedmiotowy

Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania towarów w sklepie internetowym POLISH GREEN.

 § 2
Słowniczek

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta, pozwalający na autoryzację Klienta oraz wejście i skorzystanie z Konta,
 2. Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego,
 3. Klient będący konsumentem (zwany również w niniejszym Regulaminie konsumentem) – Klient, który zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą,
 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 5. Konto – indywidualne konto Klienta w systemie elektronicznym, prowadzone
  i zarządzane przez Sprzedawcę,
 6. Likwidacja Konta – trwałe usunięcie Konta oraz danych Klienta podanych w trakcie rejestracji,
 7. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, którym Klient posługuje się w celu wejścia i skorzystania z Konta, jest nim adres e-mail Klienta,
 8. Logowanie – czynność polegająca na podaniu przez Klienta jego loginu i hasła w celu wejścia i skorzystania z Konta ,
 9. Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o Kliencie, nadanie mu loginu i hasła oraz założenie Konta,
 10. Sprzedawca – KOSD WROCŁAW SP. Z O.O. SP. K z siedzibą w Nasławicach (gmina Sobótka) przy ul. Komuny Paryskiej 50, kod pocztowy 55 – 050, NIP: 914-155-19-65,             KRS: 0000346496, sprzedaz@kosd.pl,
 11. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej https://polishgreen.pl/regulamin/,
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustaw z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
 13. Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3
Prawa autorskie

 1. Strona internetowa sklepu internetowego jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną Sprzedawcy bądź podmiotów trzecich.
 3. Sprzedawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Sprzedawcy, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 4
Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta:
  1. komputera lub innego urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet i przeglądarki internetowej,
  2. adresu e-mail,
 2. Dodatkowo do korzystania ze sklepu internetowego wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych „cookies” (dalej: pliki „cookies”). Wyłączenie plików „cookies” uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze sklepu internetowego.

§ 5
Dostęp do treści i korzystanie ze sklepu

 1. Przeglądanie treści dostępnych w ramach sklepu internetowego nie wymaga żadnej rejestracji i/lub zakładania konta przez Klienta.
 2. Do składania zamówień niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia lub założenie konta.
 3. W ramach korzystania ze sklepu internetowego Sprzedawca umożliwia następujące rodzaje usług:
  1) wyszukiwanie i przeglądanie danych nt. aktualnego asortymentu Sprzedawcy,
  2) zakładanie Konta,
  3) zawieranie umowy sprzedaży przez internet za pośrednictwem formularza zamówienia lub Konta.

§ 6
Rejestracja i zakładanie Konta. Likwidacja Konta

 1. Klient może dokonać rejestracji w ramach sklepu internetowego i założyć Konto.
 2. W przypadku założenia Konta:
  1. Klient może korzystać z usług dostępnych w jego ramach,
  2. Klient posiada dostęp do panelu i m.in. podgląd do historii transakcji Klienta oraz możliwość dokonania aktualizacji danych Klienta,
  3. Klient może korzystać z promocji przeznaczonych wyłącznie dla posiadaczy Konta,
  4. Korzystanie z niego przez Klienta jest bezpłatne.
 3. Rejestracja ma charakter jednorazowy.
 4. Rejestracja oraz likwidacja konta Klienta jest bezpłatna.
 5. Rejestracji dokonuje się pod adresem internetowym: https://polishgreen.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
 6. W trakcie rejestracji Klient podaje następujące dane: imię i nazwisko/ nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 7. Podanie danych Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do jego zarejestrowania i założenia Konta.
 8. W trakcie rejestracji wymagane jest podanie przez Klienta loginu oraz hasła.
 9. Klient celem ochrony Konta obowiązany jest nie udostępniać hasła osobom trzecim, zaś w przypadku ujawnienia hasła osobom trzecim powinien niezwłocznie zmienić hasło. Dodatkowo Klient obowiązany jest posiadać zainstalowane na urządzeniu końcowym aktualne oprogramowanie antywirusowe. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych z zaniechania tego obowiązku.
 10. Dane wskazane przez Klienta w trakcie rejestracji powinny być przez Klienta aktualizowane. Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych na Koncie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku aktualizacji danych przez Klienta.
 11. W trakcie rejestracji Klient może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę treści informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio ze Sklepem lub pozostałymi usługami Sprzedawcy (zapisanie się do newslettera). W takim przypadku Sprzedawca informuje Klienta o aktualnych promocjach za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 12. Klient uprawniony jest do zlikwidowania swojego Konta w każdym czasie.
 13. Do likwidacji Konta niezbędne jest wysłanie przez Klienta do Sprzedawcy takiego żądania na adres e-mail info@kosd.pl. Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Klienta.

§ 7
Zamówienia. Zawarcie umowy

 1. Klient zamawia towar poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu internetowego. Klient, który zaloguje się na Konto, nie musi podawać swoich danych do zamówienia, gdyż wczytują się one automatycznie.
 2. Składając zamówienie w sposób wskazany w ust. 1 zdanie 1 Klient w formularzu zamówienia podaje następujące dane: imię, nazwisko/nazwę Klienta, adres e-mail, numer telefonu oraz adres na jaki ma zostać zrealizowane zamówienie, rodzaj i ilość zamawianego towaru.
 3. Składając zamówienie w sposób wskazany w ust. 1 zdanie  2 Klient w formularzu zamówienia podaje następujące dane: rodzaj i ilość zamawianego towaru.
 4. Klient może dokonać zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
 5. Złożenie zamówienia w sposób wskazany w ust. 1 stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.
 6. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca prześle Klientowi na adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz treść niniejszego Regulaminu w formacie PDF.
 7. Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta tegoż maila.

§ 8
Metody dostawy. Płatności

 1. Sprzedawca oferuje następujące metody dostawy towaru:
  1. za pośrednictwem InPost kurierem,
  2. za pośrednictwem InPost do paczkomatu,
  3. za pośrednictwem Poczty Polskiej (w przypadku zamówień o wadze minimum 1000 kg). Poczta Polska S.A. świadczy usługę przy pomocy samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 t. Czynności związane z doręczeniem przesyłki realizowane są w dni robocze w godzinach 10:00 – 17:00.
  4. za pośrednictwem firmy Usługi Transportowe Ryszard Król (w przypadku zamówień o wadze minimum 1000 kg i w odległości do 60 km od siedziby Sprzedawcy)
 2. Dodatkowo Sprzedawca umożliwia Klientom odbiór osobisty towaru w siedzibie Sprzedawcy (ul. Komuny Paryskiej 50, Nasławice, 55-050 Sobótka). W tym przypadku zawarta umowa w dalszym ciągu pozostaje umową zawartą na odległość (przez internet).
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. przelew tradycyjny (dane do przelewu dostępne są w kategorii „Inne” w ramach serwisu Przelewy24 ),
  2. za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę internetową serwisu Przelewy24, a następnie dokonuje płatności zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez ten serwis.
 4. Obsługa płatności za pośrednictwem Przelewy24 należy do spółki PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 60-327) ul. Kanclerska 15,  NIP: 779 236 98 87, KRS 0000347935, REGON: 301345068, kapitał zakładowy w wysokości 4 500 000,00 zł w całości opłacony, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Za datę dokonania płatności za towar przyjmuje się uznanie rachunku Sprzedawcy.
 6. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej sklepu wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 7. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Koszty te są podawane Klientowi w trakcie składania zamówienia i zależą od wybranej metody dostawy, ew. odbioru osobistego towaru.

§ 9
Wysyłka i dostawa 
 

 1. Wysyłka towaru następuje w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych.
 2. Towary są dostarczane za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w zależności od wyboru Klienta.
 3. Towar jest dostarczany na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.
 4. Wyłączona jest możliwość dostawy towaru na adres spoza obszaru Polski.

 § 10
Odstąpienie od umowy prOdstąpienie od umowy przez Klienta będącego konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczązez Klienta będącego konsumentem

 1. Stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta Klient będący konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierającą umowę nie mającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, może w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych
 2. w art. 33, art. 34 ust. 2 ustawy, tj.:
  1) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru,
  2) dodatkowych kosztów dostarczenia towaru, jeżeli spośród możliwych opcji dostawy Klient wybrał inny wariant niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca przewiduje możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. W takim wypadku Klient odstępuje od umowy wysyłając wiadomość na adres sprzedaz@kosd.pl. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 6. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Klient jest zobowiązany do dokonania zwrotu otrzymanego towaru we własnym zakresie i na własny koszt (np. poprzez odesłanie paczki), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy.
 8. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu i sposób ten nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 11
Reklamacje w przypadku wystąpienia wad towaru

 1. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dotyczące niezgodności towaru z umową.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1) informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  2) opis niezgodności towaru z umową,
  3) wskazanie żądania reklamacyjnego,
  4) dane kontaktowe Klienta.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może w pierwszej kolejności żądać jego naprawy lub wymiany.
 6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 7. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 8. Klient udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta towar na swój koszt.
 9. W drugiej kolejności Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy. Jest to możliwe w następujących sytuacjach:
  1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową z uwagi na nadmierne koszty naprawy i wymiany lub niemożliwość podjęcia takich działań,
  2) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,
  3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
  4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany,
  5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 11. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 12. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 13. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 14. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 15. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. Klient może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków z tytułu reklamacji.
 17. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 18. W przypadku Klientów, którzy nie są konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą objętymi ochroną konsumencką, Sprzedawca ogranicza swoją odpowiedzialność za wady poprzez skrócenie jej do 6 miesięcy od chwili wydania Klientowi towaru.

§ 12
Zgłaszanie nieprawidłowości

 1. Każdy Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego lub Konta uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@kosd.pl bądź w formie listownej na adres Sprzedawcy.
 2. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko lub nazwę Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Odpowiedź zostanie wysłana Klientowi w formie, w jakiej Klient otrzymał zgłoszenie, na adres wskazany w zgłoszeniu.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności.


§ 13

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Sprzedawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje dotyczące trybu i procedury rozstrzygania sporu dostępne są na stronie internetowej https://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=116747 .
 3. Klient będący konsumentem może również zwrócić się z wnioskiem o udzielenie pomocy do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Klient może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14
Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej sklepu internetowego informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie.
 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 4. Korzystanie przez Klienta ze sklepu internetowego po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.
 5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty ich opublikowania na stronie serwisu.
 6. Zmiany Regulaminu po złożeniu zamówienia nie wpływają na sposób jego realizacji i do złożonych już zamówień stosuje się dotychczasowe postanowienia.

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem https://polishgreen.pl/regulamin/.
 3. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się w formie pisemnej bądź elektronicznej. W przypadku komunikacji pisemnej wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres Sprzedawcy. Po otrzymaniu korespondencji pisemnej Sprzedawca udzieli odpowiedzi na adres podany w piśmie Klienta. W przypadku komunikacji elektronicznej Sprzedawca będzie wysyłać Klientowi informacje na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej sklepu internetowego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Sprzedawcę usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 6. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
 7. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załączniki:

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia
od umowy składanego
w zwykłej formie pisemnej


Word 2013 Icon

Pobierz w formacie Word

Załącznik nr 2

Wzór formularza odstąpienia
od umowy składanego
w wersji elektronicznej


Word 2013 Icon

Pobierz w formacie Word